Μέλος εδώ και 1 χρόνος
Συνήθως απαντά μέσα σε 10 ώρες
Απάντησε στο 90% των συνομιλιών