Καταχώρησε την αγγελία σου

1. Τίτλος αγγελίας

Γράψε μία σύντομη περιγραφή της αγγελίας σου, περιλαμβάνοντας τα βασικά χαρακτηριστικά της.


2. Επέλεξε την κατηγορία σου

Για το μεγαλύτερή δημοσιότητα είναι σημαντικό να διαλέξεις την σωστή κατηγορία για το αντικείμενό σου.


3. Ανέβασε τις φωτογραφίες σου

Μπορείς να προσθέσεις μέχρι 8 φωτογραφίες. Ανέβασε τις πιο όμορφες και καθαρές φωτογραφίες. Έτσι θα δουν περισσότεροι χρήστες την αγγελία σου με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι πιθανότητες πώλησης του αντικειμένου σου. Περισσότερες φωτογραφίες δείχνουν μια καλύτερη εικόνα των αντικειμένων σου. (Ελάχιστο 600x600 εικονοστοιχεία)

Πρόσθεσε μέfffχρι 8 φωτογραφίες

4. Περιγραφή

Γράψε όσες πληροφορίες και λεπτομέρειες μπορείς. Μια ολοκληρωμένη περιγραφή αποτελεί προϋπόθεση μιας επιτυχημένης πώλησης.


5. Τιμή

Πόσο χρήματα πουλάς το αντικείμενό σου; Προσπάθησε να βρεις μια τιμή που είναι ενδιαφέρουσα και επέλεξε την δυνατότητα να επιτρέψεις στους ενδιαφερόμενους αγοραστές να προσφέρουν χαμηλότερη τιμή.


6. Στοιχεία επικοινωνίας
Δεν θα μοιραστούμε ή κοινοποιήσουμε το email σου σε κανέναν.
Δεν θα μοιραστούμε ή κοινοποιήσουμε την ακριβή διεύθυνση σου σε κανέναν. Αν δεν θέλεις να συμπληρώσεις την ακριβή διεύθυνση, συμπλήρωσε μόνο την οδό χωρίς τον αριθμό.