Μέλος εδώ και 1 χρόνος
Συνήθως απαντά μέσα σε 20 ώρες
Απάντησε στο 40% των συνομιλιών
Αγγελίες από Demi Makar
0 αγγελίες