Μέλος εδώ και 5 χρόνια
Συνήθως απαντά μέσα σε 7 ώρες
Απάντησε στο 22% των συνομιλιών