Πληροφορίες

Τα περισσότερα είναι καινούργια ή και ελάχιστα χρησιμοποιημένα
Παρακαλώ μόνο αν σας ενδιαφέρει πραγματικά ένα αντικείμενο.
Διαβάστε πρώτα καλά την κάθε περιγραφή
Τα πράγματα στέλνονται κανονικά!
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την προσοχή σας!