ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΥΛΟΑΓΚΑΣ
Μέλος εδώ και 6 χρόνια
Συνήθως απαντά μέσα σε 1 μέρα
Απάντησε στο 75% των συνομιλιών