ΒΟΥΛΑ ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ
Μέλος εδώ και 1 χρόνος
Συνήθως απαντά μέσα σε 2 ώρες
Απάντησε στο 80% των συνομιλιών