Αγγελίες
Μέλος εδώ και 3 χρόνια
Συνήθως απαντά μέσα σε 12 ώρες
Απάντησε στο 93% των συνομιλιών
Αγγελίες από Αγγελίες
2 αγγελίες