Κασσιανή
Μέλος εδώ και 2 χρόνια
Συνήθως απαντά μέσα σε 3 μέρες
Απάντησε στο 25% των συνομιλιών