Παναγιώτης
Μέλος εδώ και 10 μήνες
Συνήθως απαντά μέσα σε 4 ώρες
Απάντησε στο 75% των συνομιλιών