Στεφανία
Μέλος εδώ και 3 μήνες
Συνήθως απαντά μέσα σε 1 ώρα
Απάντησε στο 92% των συνομιλιών