Μέλος εδώ και 1 χρόνος
Συνήθως απαντά μέσα σε 18 ώρες
Απάντησε στο 92% των συνομιλιών
Αγγελίες από Γιάννης
1 αγγελία