Δημήτρης Κακουλίδης

Πληροφορίες

* Οι ξύλινες κατασκευές είναι με επανάχρηση παλετών
** Κοστολογούνται κυρίως με βάση την εργασία (παρά την εμπορική τους αξία)
*** "Ταξιδεύουν" παντού αλλά με χρέωση του παραλήπτη
**** Για ό,τι εξαντλείται χρειάζεται επικοινωνία (για το αν και πότε ξαναφτιάχνεται)