Μέλος εδώ και 1 χρόνος
Συνήθως απαντά μέσα σε 8 ώρες
Απάντησε στο 90% των συνομιλιών