Σωκράτης
Μέλος εδώ και 4 μήνες
Συνήθως απαντά μέσα σε 7 ώρες
Απάντησε στο 83% των συνομιλιών
Αγόρασε περισσότερα, πλήρωσε λιγότερα. 🛍️
Διάλεξε αντικείμενα από τον ίδιο πωλητή. Διαπραγματεύσου καλύτερη τιμή, εξοικονόμησε μεταφορικά.