Μέλος εδώ και 1 χρόνος
Συνήθως απαντά μέσα σε 3 ώρες
Απάντησε στο 100% των συνομιλιών