Πληροφορίες

Δέχομαι προσφορές, όχι παζάρια, όχι πώληση έξω από το vendora.
Αν σας ενδιαφέρουν παραπάνω από ένα αντικείμενο, μπορεί να γίνει πακέτο-προσφορά.