Μέλος εδώ και 5 μήνες
Συνήθως απαντά μέσα σε 15 ώρες
Απάντησε στο 100% των συνομιλιών