Μέλος εδώ και 5 μήνες
Συνήθως απαντά μέσα σε 3 μέρες
Απάντησε στο 30% των συνομιλιών