Μέλος εδώ και 1 χρόνος
Συνήθως απαντά μέσα σε 15 ώρες
Απάντησε στο 75% των συνομιλιών