€ 30,00

μεταχειρισμενα Καμβάς-πινακας ζωγραφικής

Καμβάς -πινακας ζωγραφικής σε άριστη κατάσταση. Διαστάσεις 1,20 μηκος επί 0,90 ύψος.