€ 60,00

μεταχειρισμενα ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κατάσταση
Καινούργιο

Η ποιότητα έχει καθιερωθεί ως βασικό κριτήριο καταναλωτικής και επιχειρηματικής συμπεριφοράς. Οι καταναλωτές όλο και περισσότερο ευαισθητοποιούνται στην ποιότητα και τη θεωρούν ως το σημαντικότερο κριτήριο στις επιλογές τους. Οι επιχειρήσεις συνειδητοποιούν αυτή την αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς και σπεύδουν να προσαρμοστούν. Η ποιότητα αναγνωρίζεται πλέον ως ο δυναμικότερος παράγοντας και αποτελεί το κλειδί για τη δημιουργία ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών.
Η ανάπτυξη της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management), αυτής της νοοτροπίας του μάνατζμεντ που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα, αντιμετωπίζει με επιτυχία τις απαιτήσεις της ποιότητας, όπως έδειξε η εφαρμογή της σε επιχειρήσεις ανεπτυγμένων χωρών. Στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον, η αλλαγή της νοοτροπίας ενός οργανισμού με στόχο την ποιότητα και τη συνεχή βελτίωση είναι βάση για την επιβίωση όλων των επιχειρήσεων.
Στην Ελλάδα, έννοιες όπως Διασφάλιση Ποιότητας, πιστοποίηση κατά ISO 9000, Ολική Ποιότητα, Επιχειρηματική Αριστεία, φάνηκαν να κερδίζουν έδαφος όταν οι συντελεστές της οικονομικής ζωής συνειδητοποίησαν ότι οι πιέσεις από το διεθνή ανταγωνισμό θα αντιμετωπισθούν και με την ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων και υπηρεσιών. Ο χρόνος πιέζει και οι Ελληνικές επιχειρήσεις κινούνται με γρήγορα και αποφασιστικά βήματα για την εφαρμογή των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και του Μάνατζμεντ Ολικής Ποιότητας μέσα από τη συστηματική προσέγγιση που έχουν ακολουθήσει και σε άλλες χώρες.
Ο στόχος αυτού του βιβλίου είναι διτός: είναι θεωρητικός αλλά και πρακτικός. Έτσι λοιπόν, αναλύονται και παρουσιάζονται τα θέματα της Ποιότητας, του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας, των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας, της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, των τεχνικών και εργαλείων για τη βελτίωση της ποιότητας και των μοντέλων Επιχειρηματικής Αριστείας. Συγχρόνως, παρουσιάζονται τόσο στους φοιτητές όσο και στα στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με θέματα ποιότητας, η πρακτική εφαρμογή προγραμμάτων βελτίωσης ποιότητας, διασφάλισης και πιστοποίησης ποιότητας και διοίκησης ολικής ποιότητας, μέσω πραγματικών περιπτώσεων (case studies) σε διάφορους κλάδους. Έτσι λοιπόν ο συγγραφέας επιδιώκει αφ' ενός να ενημερώσει και να προβληματίσει στα θέματα της ποιότητας τον φοιτητή, αφ' ετέρου δε να ευαισθητοποιήσει περισσότερο τους οργανισμούς (στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα) που άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι ο μόνος τρόπος για να επιβιώσουν, μέσα σ' ένα διαρκώς αυξανόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον, είναι να δώσουν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στον παράγοντα που λέγεται ποιότητα. (Από τον πρόλογο της έκδοσης)