€ 14,00

μεταχειρισμένα Νομαρχία Αττικής (1970) Σεμινάριον στελεχών κέντρων επιμορφώσεως και νυκτερινών σχολείων

Είδος
Άλλο
Γλώσσα
Ελληνικά
Κατάσταση
Μεταχειρισμένο

Δεύτερος όμοιο δεν κυκλοφορεί στις αγορές του διαδικτύου
πλήρες, σελίδες καθαρές και ατσαλάκωτες

24 x 17 εκ.
σελ. 195

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Παραστάντες Επίσημοι
Κατάλογος Συνέδρων
Πρόγραμμα
Εἰσαγωγὴ
ΜΕΡΟΣ Α'
Εναρκτήριος ὁμιλία τοῦ Γενικοῦ Ἐπιθεωρητοῦ κ. Παναγιώτου Γαλιώτου.
Ὁμιλία τοῦ Ὑφυπουργού Παιδείας κ. Νικήτα Σιώρη
Ομιλία τοῦ Νομάρχου ᾿Αττικῆς κ. ᾿Αριστομένους Κακούρη
Πρακτικά Σιμεναρίου
Εὐαγγέλου Μέξη, ᾿Αξιολόγησις τῶν ἐργασιῶν τοῦ Σεμιναρίου
ΜΕΡΟΣ Β'
᾿Αθανασίου Σταύρου, Έννοια, περιεχόμενον καὶ σκοπὸς τῆς Λαϊκῆς Ἐπιμορφώσεως
Παναγιώτου Νικολοπούλου, Λαϊκή Επιμόρφωσις καὶ Ἰδιωτική Πρωτοβουλία..
Βασιλείου Πιτσιλή, Ἡ σημασία τῆς Λαϊκῆς Ἐπιμορφώσεως καὶ ἡ συμβολὴ τοῦ Εκπαιδευτικού Κόσμου. Συμβολὴ καὶ ἄλλων παραγόντων
Γεωργίας Πιάσκου, "Όργανα Λαϊκής Επιμορφώσεως
Νικολάου Μελανίτη, Σύγχρονοι ψυχολογικαὶ ἀντιλήψεις περὶ μαθήσεως καὶ ἐκπαι δεύσεως ἐνηλίκων
Θεοδώρου Μποζᾶ, "Ιδρυσις, ὀργάνωσις καὶ λειτουργία Κέντρων Επιμορφώσεως, Πρόγραμμα δράσεως
Ιωάννου Κεφαλωνίτη, Οἰκονομικὴ ἀνάπτυξις καὶ Λαϊκὴ ᾿Επιμόρφωσις
Κωνσταντίνου Ρίζου, Ἡ σημασία τῆς ψυχαγωγίας. Οργάνωσις ψυχαγωγικο-μορ φωτικῶν ἐκδηλώσεων ὑπὸ τῶν Κέντρων Επιμορφώσεως
Πέτρου Κεχαγιοπούλου, "Ιδρυσις, ὀργάνωσις καὶ λειτουργία Νυκτερινών Δημοτικών Σχολείων. Σχετική Νομοθεσία
Πέτρου Κεχαγιοπούλου, Προσέλκυσις κοινοῦ, μέθοδοι καὶ μέσα διδασκαλίας εἰς τὰ Κέντρα Ἐπιμορφώσεως
Πέτρου Κεχαγιοπούλου, Μορφαὶ ἐκδηλώσεων τῶν Κέντρων Επιμορφώσεως....
Πέτρου Κεχαγιοπούλου, Εξεύρεσις ὁμιλητῶν
Πέτρου Κεχαγιοπούλου, ὁμιλία ἐπὶ τῇ λήξει τῶν ἐργασιῶν τοῦ Σεμιναρίου.
ΜΕΡΟΣ Γ
Κανονισμός λειτουργίας Κέντρων Επιμορφώσεως
Κέντρα Επιμορφώσεως, ὁδηγίαι καὶ πίναξ θεμάτων

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

Αγγελίες από τον ίδιο πωλητή
Οι χρήστες είδαν επίσης