€ 7,00

μεταχειρισμένα Διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις, προώθηση πωλήσεων στον τουρισμό

Βιβλίο Του ΕΑΠ Πάτρα 2000. Γρουτας Γ. και Νικολαΐδης Χ. Υπάρχουν σημειώσεις στις σελίδες