€ 150,00

μεταχειρισμένα ΠΑΛ ΑΘΗΝΑ 6 ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΚΙΑ

6 ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΚΙΑ ΠΑΛ ΑΘΗΝΑ, ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ
1.ΛΟΧΙΑΣ Ο.Η.Ε 40 ΕΥΡΩ
2. ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΠΕΖΙΚΟΥ 25 ΕΥΡΩ ΕΚΑΣΤΟΣ(3 Χ25=75)
3.ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ 20 ΕΥΡΩ
4.ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ 25 ΕΥΡΩ.