€ 12,00

μεταχειρισμένα Μαθήματα βάσεων δεδομένων

Κατάσταση
Μεταχειρισμένο

Βιβλίο Λάζος Κωνσταντίνος Απθ 1997 σε πολύ καλή κατάσταση με ελάχιστες σημειώσεις