€ 100,00

μεταχειρισμενα νόμισμα των 20 δραχμών του 1986

Χώρα
Ελλάδα
Κατάσταση
Μεταχειρισμένο

νόμισμα των 20 δραχμών του 1986. διατίθενται 47 νομίσματα. πωλούνται όλα μαζί η μεμονωμένα