€ 15,00

μεταχειρισμενα 52 θεματικά Γραμματόσημα από 52 χώρες

Χώρα
Άλλη
Κατάσταση
Καινούργιο

52 θεματικά Γραμματόσημα (Λουλούδια) από 52 χώρες
AUSTRALIA.AUSTRIA.AZERBAIJAN.BELGIUM.BENIN.BRAZIL.BULGARIA.CAMBODIA.CANADA.CONGO(republic).CUBA.CZECH REP.FRANCE.GERMANY(DDR).
Deutschland.GREECE.GUINEA.GUINEA-BISSAU.HUNGARY.INDIA.INDONESIA.ISRAEL.
ITALY.JAPAN.KOREA South.MONGOLIA.NEW ZEALAND.NICARAGUA.PAPUA NEW GUINEA.POLAND.RASD/SAHARAUI.ROMANIA.RUSSIA.
RWANDA.SAN MARINO.SERBIA.SLOVENIA.SOUTH AFRICA.SPAIN.SRI LANKA.
SWEDEN.SWITZERLAND.TANZANIA.U.K.(SCOTLAND).U.KINGDOM.UAE.UGANDA.URUGUAY.USA.UZBEKISTAN.VIETNAM.YEMEN ARAB(Rep of)