€ 2.140,00

μεταχειρισμενα ΚΑΜΑΡΑΔΟΣ Ν. ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ 1912-1922. ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ.

Κατάσταση
Μεταχειρισμένο

ΚΑΜΑΡΑΔΟΣ Ν., ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ. 1912-1922.
Παλαιά ελαιογραφία σε καμβά, σε ξυλινη κορνίζα.
Υπογραφή δυσδιάκριτη. Διαστάσεις: 60,5x45 εκ.
Πιθανώς απο ζωγράφο στην Κωνσταντινούπολη.
Φθορά σε σημείο έξω από το εικονιζόμενο πρόσωπο.
Χρήζει συντήρησης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΖΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ.
Ο Νηλέας Καμαράδος (1847, Χίος-1922, Κωνσταντινούπολη) ήταν πρωτοψάλτης, μουσικοδιδάσκαλος και ερευνητής της βυζαντινής μουσικής. Δημοσίευσε μελέτες, κυρίως πάνω στο ρυθμό και το βυζαντινό τονικό σύστημα.
Έζησε τα περισσότερα χρόνια της ζωής του στην Κωνσταντινούπολη, όπου σπούδασε γραφή της ευρωπαϊκής μουσικής, πρακτική της ψαλμωδίας (με δάσκαλο τον Γεράσιμο Κανελλίδη) και θεωρία με τον Παναγιώτη Κηλτσανίδη.
Ως πρωτοψάλτης διακρίθηκε για το ιδιαίτερο ψαλτικό του ύφος, που αποτέλεσε «Σχολή», βασισμένο στα βυζαντινά και αρμενικά συστήματα που του δίδαξαν οι καθηγητές του. Επίσης, ήταν δάσκαλος πολλών διακεκριμένων μουσικολόγων και ψαλτών.Ήταν ιδρυτικό μέλος του «Ελληνικού Μουσικού Συλλόγου» Κωνσταντινουπόλεως και μέλος της εκπαιδευτικής του Επιτροπής. (Πηγή: Wikipedia)

Ὁ Νηλεὺς γεννήθηκε τὸ 1847 στὸ Διπλοκιόνιο (Μπεσικτὰς) τοῦ Βοσπόρου καὶ μεγάλωσε στὸ Μέγα Ρεῦμα. Ἀπὸ τὴν παιδική του ἡλικία εἶχε προσκολληθεῖ στὸ ἀναλόγιο τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ταξιαρχῶν τοῦ Μεγάλου Ρεύματος, «τῇ δευτέρᾳ ταύτῃ σχολῇ, τῇ ἀσυγκρίτως τελειοτέρᾳ καὶ διασημοτέρᾳ», ὅπως γράφει ὁ Δάσκαλος τοῦ Γένους Ἠλίας Τανταλίδης στὸ «Βίο τοῦ Στεφάνου Καραθεοδωρῆ». Ἀφιερώθηκε στὴ σπουδὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας μουσικῆς μὲ δάσκαλο τὸν διαπρεπῆ ἱεροψάλτη Γεράσιμο Κανελλίδη, ὀνομαστὸ γιὰ τὴν ἀπαράμιλλη εὐστροφία τῆς φωνῆς του καὶ τὴ γόνιμη μουσικὴ φαντασία. Ἀργότερα εἶχε δασκάλους τοὺς θεωρητικοὺς τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς, τὸν Παναγιώτη Κηλτζανίδη (θεωρία καὶ πράξη), τὸν Ἰωάσαφ τὸ Ρῶσο (θεωρία) καὶ τὸν ἱερέα Φιλοξένη Κυριακὸ (θεωρία). Ἀφοσιώθηκε μὲ μεγάλη ἐπιμέλεια στὴ μελέτη τῆς θεωρίας τῆς Μουσικῆς καὶ στὴν ἐκμάθηση τῆς εὐρωπαϊκῆς καὶ ἀραβοπερσικῆς φωνητικῆς καὶ ἐνοργάνου. Ἦταν κάτοχος τῆς θεωρίας τοῦ κλειδοκυμβάλου καὶ τῆς Ἀρμενικῆς μουσικῆς γραφῆς (σύστημα Ἀμπαρτσούν), τὴν ὁποία διδάχθηκε ἀπὸ τὸν διάσημο ἀνακτορικὸ μουσικὸ Λεβὸν Χαντζιάν. (…).
(Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ πόνημα τοῦ κ. Γεωργίου Δ. Καμαράδου-Βυζαντίου Βιογραφία Νήλεως Καμαράδου Μουσικοδιδασκάλου, Ἀθῆναι 1976, σ. 15).

Οι χρήστες είδαν επίσης