€ 15,00

μεταχειρισμενα Τα μουσουλμανικά βακούφια της πόλεως των Ιωαννίνων

Είδος
Ιστορία
Κατάσταση
Μεταχειρισμένο

Ιστορική μελέτη
ΑΝΑΤΥΠΟ ΑΠΟ ΤΟ "ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ" ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2004
Σελ: 272