€ 67,00

μεταχειρισμενα Ελληνικά εικοσάδραχμα 1967

Χώρα
Ελλάδα

Σε καλή κατάσταση.Σημειώνεται Βασίλειον της Ελλάδος- 21 Απριλίου 1967