€ 15,00

μεταχειρισμενα Νομίσματα διάφορα

Χώρα
Άλλη
Κατάσταση
Μεταχειρισμένο

Διάφορα νομίσματα από διάφορες χώρες με ορισμένα να είναι σπάνια. Όλα μαζί 15 ευρώ.