€ 16,00

μεταχειρισμένα NOMIΣΜΑΤΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΑΠΟ 5 Rp ΕΩΣ 2 Fr

Χώρα
Άλλη
Κατάσταση
Μεταχειρισμένο

37 ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΑΠΟ 5 Rappen EΩΣ 2 Franks
(ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 1950, 1960 & 1970)
2 Franks 1970
1 Frank 1974
1/2 Frank 1968, 1969, 1970, 1971, 1974, 1991
20 Rp. 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 1969, 1970, 1971, 1974, 1975
10 Rp. 1954, 1957, 1960, 1962, 1964, 1965, 1967, 1969, 1973
5 Rp. 1954, 1955, 1962, 1967, 1970, 1975
ΤΟ ΣΕΤ ΤΩΝ 37 ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 16 ΕΥΡΩ.
ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΓΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ