€ 15,50

μεταχειρισμένα ΕΛΒΕΤΙΑ 5 Rp - 2 Fr (1954 - 1974)

Χώρα
Άλλη
Κατάσταση
Μεταχειρισμένο

37 ΣΠΑΝΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΑΠΟ 5 Rappen EΩΣ 2 CHF
(ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 1950, 1960 & 1970)
2 CHF 1970
1 CHF 1974
1/2 CHF 1968, 1969, 1970, 1971, 1974, 1991
20 Rp. 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 1969, 1970, 1971, 1974, 1975
10 Rp. 1954, 1957, 1960, 1962, 1964, 1965, 1967, 1969, 1973
5 Rp. 1954, 1955, 1962, 1967, 1970, 1975