€ 99,00

μεταχειρισμενα BLUESKY DV 855

Κατάσταση
Μεταχειρισμένο

BLUESKY DV 855 έντελώς κενούριο στο κουτί του. Δεκτές προσφορές. Αποστολή με έξοδα του παραλήπτη ιδιώτης. Βρίσκ. Τ. Σ.