€ 0,10

μεταχειρισμενα Στελέχη Marketing-Human Resource


stelechi Marketing-Human Resource
Στελέχη Marketing-Human Resource
Περιγραφή

Η Persistence είναι μια ανεξάρτητη εταιρία που εξειδικεύεται στην παροχή συμβουλών σε θέματα Marketing, έρευνας αγοράς καθώς και στην προώθηση πωλήσεων για λογαριασμό μεγάλων πελατών που εκπροσωπεί. Αναζητά 2 στελέχη, τα οποία έπειτα από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης τους, θα ενταχθούν άμεσα στα τμήματα της.
Κύριες αρμοδιότητες του ρόλου είναι η προβολή του brand name των πελατών που εκπροσωπεί, η ανάπτυξη νέων δράσεων και εργαλείων, καθώς και ο συντονισμός ομάδας συνεργατών.
Ιδανικό προφίλ υποψηφίου:
• Ικανότητα επικοινωνίας, διαπραγματευτική ευελιξία
• Επαγγελματική νοοτροπία και θετικός τρόπος σκέψης και ανάλυσης
• Δυναμικός χαρακτήρας με ανάπτυξη πρωτοβουλιών
• Επιθυμητή η εμπειρία σε παρουσιάσεις
• Άμεση διαθεσιμότητα
Η εταιρεία παρέχει:
• Αξιοκρατικό και ελκυστικό σύστημα αμοιβών
• Ατομικό business coaching από κορυφαία στελέχη του χώρου
• Δυνατότητες ανάπτυξης και εξέλιξης σε ένα σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση, προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
Αποστολή βιογραφικών : i***@p**********.gr

Persistence
Μέλος εδώ και 1 εβδομάδα
Καλύτερη προσφορά
Μπορείς να κάνεις μία προσφορά για να αγοράσεις το αντικείμενο στην τιμή που θές. Ο πωλητής μπορεί να αποδεχτεί, απορρίψει ή να αντιπροτείνει ποσό στην προσφορά σου.