€ 6,00

μεταχειρισμένα Ξένα κέρματα (Ρωσία)

Χώρα
Άλλη
Κατάσταση
Μεταχειρισμένο

Χάλκινο κέρμα της τσαρικής Ρωσίας!!
3 καπίκια 1911 !!