€ 1,50

μεταχειρισμενα Νεοελληνικά αναγνώσματα Α' Λυκείου

Οργανισμός εκδόσεως διδακτικών βιβλίων (ΟΕΔΒ) - Αθήνα 1978
Από την εφημερίδα «Τα Νέα»