Ο πωλητής έχει απενεργοποιήσει αυτήν την αγγελία προσωρινά.

€ 40,00

μεταχειρισμενα Οι Πρώτοι Οθωμανοί 1947

i proti othomani 1947
Οι Πρώτοι Οθωμανοί 1947
Είδος
Ιστορία
Κατάσταση
Μεταχειρισμένο

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΟΘΩΜΑΝΟΙ
Συμβολή εις το πρόβλημα της πτώσεως του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας (1282-1337).
Συγγραφή : Γεωργιάδης Αρνάκης Γεώργιος
Έτος έκδοσης : 1947, Αθήνα
248 σελίδες
Α' έκδοση
Αχρησιμοποίητο με κάποιες σελίδες άκοπες.
Το εν λόγω σύγγραμα αποτελεί τη συνέχεια της διδακτορικής διατριβής του Γεωργίου Γεωργιάδη-Αρνάκη με τίτλο "Το βυζαντινόν κράτος εν Βιθυνία ", η οποία είχε κατατεθεί στη Φιλοσοφική Αθηνών το 1941.

Οι χρήστες είδαν επίσης