€ 12,00

Ανά ώρα

μεταχειρισμενα Ἰδιαίτερα μαθήματα φιλολογικῶν - Ῥόδος

Ἰdietera mathimata filologikῶn - Ῥodos
Ἰδιαίτερα μαθήματα φιλολογικῶν - Ῥόδος
Περιγραφή

Παραδίδονται μαθήματα φιλολογικῶν (Ἱστορία, Ἀρχαία ἑλληνικὴ γραμματεία, Ἔκθεσις, Λατινικά, Λογοτεχνία) σὲ μαθητὲς ὅλων τῶν βαθμίδων.

Προσφέρονται:
-Προετοιμασία γιὰ τὶς ἐνδοσχολικὲς καὶ πανελλαδικὲς ἐξετάσεις
-Ἐμπλουτισμὸς τοῦ λεξιλογίου καὶ ἀνάπτυξις τῆς κριτικὴς σκέψεως τοῦ μαθητοῦ
-Ἐμβάθυνσις στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ γραμματεία καὶ στὴν ἐτυμολογία τῶν λέξεων
-Προσαρμογὴ τοῦ τρόπου διδασκαλίας στὶς ἀνάγκες τοῦ κάθε μαθητοῦ
-Παροχὴ δωρεὰν ἐκπαιδευτικοῦ ὑλικοῦ
-Ἔμφασις στὴν ἐμπέδωσιν καὶ ὄχι στὴν ἀποστήθισιν τῆς διδακτέας ὕλης

Παρέχεται βοήθεια στοὺς μαθητὲς ὅλων τῶν βαθμίδων καὶ στὰ ξενόγλωσσα σχολικὰ μαθήματα ( ἀγγλικά, γαλλικά).

Τιμὴ συζητήσιμη, ἀνάλογη τοῦ ἐπιπέδου καὶ τῶν ὡρῶν διδασκαλίας. Γίνονται καλλίτερες τιμὲς σὲ ὁμᾶδες μαθητῶν καὶ ἀδέλφια.

Τηλ. επικοινωνίας: 69********, Κωνσταντῖνα

Οι χρήστες είδαν επίσης