€ 12,00

μεταχειρισμένα Charles Higounet:Η ΓΡΑΦΗ. /Jean Larguier:ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

Είδος
Επιστήμες
Κατάσταση
Μεταχειρισμένο

Charles Higounet:Η ΓΡΑΦΗ. Μετφρ.Στάθη Πουλιόπουλου. Ι.Ζαχαρόπουλος 1964. Σελ.127.
//Jean Larguier:ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ. μετφρΜ.Κυριαλόπουλου. Ι.Ζαχαρόπουλος 1965. Σελ.128.
Η τιμή αφορά και τα 2 βιβλία