€ 8,25

μεταχειρισμένα Ξένα κέρματα (Ρωσία)

Χώρα
Άλλη
Κατάσταση
Μεταχειρισμένο

Παλιό χάλκινο κέρμα της τσαρικής Ρωσίας ( Βασιλεία του Νικολάου 1) !!
1 καπίκια 1842 !!