€ 250,00

μεταχειρισμένα Συλλεκτικό - Ιστορία του Ελληνικού Εθνους (έκδοση 1886)

Είδος
Ιστορία
Κατάσταση
Μεταχειρισμένο

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους Από Των Αρχαιοτάτων Χρόνων Μέχρι Των Καθ΄ Ημάς (5 τόμοι, πλήρης).
Έκδοση δευτέρα επιθεωρηθείσα (εν Αθήναις 1886-1888).
Συγγραφέας: Κ. Παπαρρηγόπουλος.
Έκδοση του Τυπογραφείου των Καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου.
Δερμάτινη ράχη, στιβαρή βιβλιοδεσία, γενική κατάσταση πολύ καλή. Οι σελίδες χωρίς σχισίματα ή σημειώσεις.