€ 100,00

μεταχειρισμενα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ (1956-1969) 11 Τόμοι - Νικόλαος Αλικάκος & Γεώργιος Μουσταφέλλος - Εκδόσεις Σιδέρη

ikonomiki ke logistiki egkiklopedia (1956-1969) 11 tomi - nikolaos alikakos & georgios moustafellos - ekdosis sideri
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ (1956-1969) 11 Τόμοι - Νικόλαος Αλικάκος & Γεώργιος Μουσταφέλλος - Εκδόσεις Σιδέρη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ (1956-1969) 11 Τόμοι - Νικόλαος Αλικάκος & Γεώργιος Μουσταφέλλος - Εκδόσεις Σιδέρη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ (1956-1969) 11 Τόμοι - Νικόλαος Αλικάκος & Γεώργιος Μουσταφέλλος - Εκδόσεις Σιδέρη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ (1956-1969) 11 Τόμοι - Νικόλαος Αλικάκος & Γεώργιος Μουσταφέλλος - Εκδόσεις Σιδέρη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ (1956-1969) 11 Τόμοι - Νικόλαος Αλικάκος & Γεώργιος Μουσταφέλλος - Εκδόσεις Σιδέρη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ (1956-1969) 11 Τόμοι - Νικόλαος Αλικάκος & Γεώργιος Μουσταφέλλος - Εκδόσεις Σιδέρη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ (1956-1969) 11 Τόμοι - Νικόλαος Αλικάκος & Γεώργιος Μουσταφέλλος - Εκδόσεις Σιδέρη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ (1956-1969) 11 Τόμοι - Νικόλαος Αλικάκος & Γεώργιος Μουσταφέλλος - Εκδόσεις Σιδέρη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ (1956-1969) 11 Τόμοι - Νικόλαος Αλικάκος & Γεώργιος Μουσταφέλλος - Εκδόσεις Σιδέρη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ (1956-1969) 11 Τόμοι - Νικόλαος Αλικάκος & Γεώργιος Μουσταφέλλος - Εκδόσεις Σιδέρη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ (1956-1969) 11 Τόμοι - Νικόλαος Αλικάκος & Γεώργιος Μουσταφέλλος - Εκδόσεις Σιδέρη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ (1956-1969) 11 Τόμοι - Νικόλαος Αλικάκος & Γεώργιος Μουσταφέλλος - Εκδόσεις Σιδέρη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
Συγγραφείς: Αλικάκος Νικόλαος - Γεώργιος Μουσταφέλλος
Εκδόσεις: Εκδοτικός Οίκος Ιωάν. Σιδέρη
Έκδοσεις ετών 1956 έως 1969
11 Τόμοι δερματόδετοι

1. Τόμος A: ΑΒΑΡΙΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - 1956
2. Τόμος Β: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ - 1957
3. Τόμος Γ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - 1957
4. Τόμος Δ: ΕΛΛΑΣ - 1958
5. Τόμος Ε: ΕΛΛΕΙΜΑ - ΘΥΡΩΡΟΣ - 1959
6. Τόμος ΣΤ: ΙΑΜΑΤΙΚΑΙ ΠΗΓΑΙ – ΛΩΖΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ - 1959
7. Τόμος Ζ: ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ (Κ.Φ.Σ.) - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΣ - 1960
8. Τόμος Η: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΣΙΔΕΡΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ - 1960
9. Τόμος Θ: ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ - ΩΦΕΛΙΜΟΤΗΣ - 1961
10. Τόμος: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΩΤΟΝ & ΛΕΞΙΚΟΝ ΠΕΝΤΑΓΛΩΣΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΝ - 1969
11. Τόμος: ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ - 1961

Εσωτερικά οι σελίδες τους είναι σε πολύ καλή κατάσταση και καθαρές.
Εξωτερικά οι τόμοι φέρουν φυσιολογικά σημάδια παλαιότητας (βλ.φωτογραφίες), εκτός από τον τελευταίο τόμο 'ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ' ο οποίος είναι σε άριστη κατάσταση.

Παράδοση από κοντά - Αθήνα
Ώρες επικοινωνίας τηλ. 12.00 - 20.00

Οι χρήστες είδαν επίσης