€ 28,25

μεταχειρισμένα Μία λίρα Κύπρου 1989/ Bir Lira Kibris

Χώρα
Άλλη
Κατάσταση
Μεταχειρισμένο

Μία λίρα Κύπρου 1989/ Bir Lira Kibris

Issuing bank Central bank of Cyprus
Period Republic (1960-date)
Type Standard banknote
Years 1987-1996
Value 1 Pound (1 CYP)
Currency Pound (decimalized, 1983-2007)
Composition Paper
Size 141 × 71 mm

Obverse
Dark brown and multicolor. Mosaic of nymph Acme at right, arms at top left center, bank name in unbroken line of microprinting with Greek at left and Turkish at right just below upper frame.

Σκούρο καφέ και πολύχρωμο. Μωσαϊκό νύμφης Ακμή δεξιά, μπράτσα πάνω αριστερά στο κέντρο, όνομα τράπεζας σε αδιάσπαστη γραμμή μικροτυπίας με ελληνικά αριστερά και τουρκικά δεξιά ακριβώς κάτω από το επάνω πλαίσιο.