Μέχρι 30/4! €1 για όλες τις θυρίδες ΒΟΧ ΝΟW!

€ 80,00

μεταχειρισμένα Τερματικό POS VeriFone VX 520 CTLS

Κατάσταση
Μεταχειρισμένο

Τερματικό POS VeriFone VX 520 σε αρίστη κατάσταση με όλο τον εξοπλισμό του και οδηγίες χρήσεςως. Επίσης, δίδονται δώρο 10 ρολά εκτύπωσης