€ 2.000,00

μεταχειρισμένα Στρωτικό/κοπτήριο αυτόματο μηχάνημα υφασμάτων

Κατάσταση
Μεταχειρισμένο

Απλωτικο/Κοπτηριο μηχάνημα υφασματων