€ 12,00

μεταχειρισμένα Η ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ. Alfred Sauvy./Ο Πλάτων κ΄Η Ακαδημία:Jean Brun.

Τι πρέπει να ξέρω:Η ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ. Alfred Sauvy.Ι. Ζαχαρόπουλος μετφρ. Σάββα-Βάσου Βασιλείου 1966. Σελ.109.
// Ο Πλάτων κ΄Η Ακαδημία:Jean Brun. Ι.Ζαχαρόπουλος μεφρ. Αλεξάνδρας Τεγοπούλου. 1967. Σελ. 110.