€ 4,00

μεταχειρισμένα ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

Χώρα
Άλλη
Κατάσταση
Μεταχειρισμένο

ΕΞΙ (6) ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ :
20 Zt 1974, 10 Zt 1970, 10 Zt 1975,
2 Zt 1974, 1 Zt 1977, 1/2 Zt 1977