€ 170,00

μεταχειρισμένα Σιδηροδοκοί αδούλευτοι, στρατζαριστά, λάμες και διάφορα σίδερα

Κατάσταση
Σαν καινούργιο

Σιδηροδοκοί αδούλευτοι με λίγη σκουριά σε σημεία,
1 Η, 20Χ10Χ95
2 Π 8Χ4Χ2.00
1 Π 8Χ4Χ3.00
1 Π8Χ4Χ 1.00
και διάφορα άλλα σίδερα (στρατζαριστά και λάμες, κάγκελα), όλα μαζί 170 Ε